Liên hệ

Liên hệ

Trụ sở chính / Văn phòng đại diện


icon  0221 222 7666

icon  kd.ecopanel@gmail.com

icon  Km13 đường 379 Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên

Nhà máy


icon  0221 222 7666 - 0221 222 4666

icon  kd.ecopanel@gmail.com

icon  Km13 đường 379 Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên

SALE 1 - Hotline

Hotline: 0221 2227 666

Emali: kd.ecopanel@gmail.com

SALE 2 Mr. Lập - PGĐ Kinh Doanh

Hotline: 0904 998 928

Emali: kd.ecopanel@gmail.com

SALE 3 Mr. Đoan - PGĐ Marketing

Hotline: 0981 102 579

Emali: kd.ecopanel@gmail.com

Hỗ trợ kỹ thuật - Mr.Tiệp - TP Kỹ thuật

Hotline: 0936 160 333

Emali: kd.ecopanel@gmail.com

Liên hệ chúng tôi