NHÀ MÁY JUFENG

Thi công

Dự án:  NHÀ MÁY JUFENG

 06 April, 2021Chi tiết dự án

Chủ đầu tư:    Công ty TNHH đầu tư Hong Kong Jufeng Việt Nam
Nguồn vốn:    Hong Kong - Trung Quốc
Địa điểm:    KCN Quang Châu - TP Bắc Giang
Diện tích:    117.293 m2
Năm thực hiện:    2019

Một số hình ảnh dự án

NHÀ MÁY JUFENG
NHÀ MÁY JUFENG
NHÀ MÁY JUFENG
NHÀ MÁY JUFENG

Mô tả:

Chủ đầu tư:    Công ty TNHH đầu tư Hong Kong Jufeng Việt Nam
Nguồn vốn:    Hong Kong - Trung Quốc
Địa điểm:    KCN Quang Châu - TP Bắc Giang
Diện tích:    117.293 m2
Năm thực hiện:    2019