NHÀ XƯỞNG EXCOOK FOOD

Hoàn thành

Dự án:  NHÀ XƯỞNG EXCOOK FOOD

 02 July, 2021Chi tiết dự án

Chủ đầu tư:   Excook Co.,Ltd
Nguồn vốn:   Việt Nam
Địa điểm:    KCN Hoà Mạc, Tỉnh Hà Nam
Diện tích:    17.222 m2
Năm thực hiện:    2019

Một số hình ảnh dự án

NHÀ XƯỞNG EXCOOK FOOD
NHÀ XƯỞNG EXCOOK FOOD
NHÀ XƯỞNG EXCOOK FOOD
NHÀ XƯỞNG EXCOOK FOOD
NHÀ XƯỞNG EXCOOK FOOD

Mô tả:

Chủ đầu tư:   Excook Co.,Ltd
Nguồn vốn:   Việt Nam
Địa điểm:    KCN Hoà Mạc, Tỉnh Hà Nam
Diện tích:    17.222 m2
Năm thực hiện:    2019