NHÀ MÁY RUNYANG

Thiết kế

Dự án:  NHÀ MÁY RUNYANG

 10 August, 2021Chi tiết dự án

Chủ đầu tư:    Công ty TNHH RunYang Techlonogy Việt Nam
Nguồn vốn:    Việt Nam
Địa điểm:    KCN Quang Châu - TP Bắc Giang
Diện tích:    60.240 m2
Năm thực hiện:    2020

Một số hình ảnh dự án

NHÀ MÁY RUNYANG
NHÀ MÁY RUNYANG
NHÀ MÁY RUNYANG
NHÀ MÁY RUNYANG
NHÀ MÁY RUNYANG

Mô tả:

Chủ đầu tư:    Công ty TNHH RunYang Techlonogy Việt Nam
Nguồn vốn:    Việt Nam
Địa điểm:    KCN Quang Châu - TP Bắc Giang
Diện tích:    60.240 m2
Năm thực hiện:    2020