TẬP ĐOÀN VTQĐ VIETTEL

Thi công

Dự án:  TẬP ĐOÀN VTQĐ VIETTEL

 24 July, 2021Chi tiết dự án

Chủ đầu tư:    Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel
Nguồn vốn:    Việt Nam
Địa điểm:    KCN Việt Yên - TP Bắc Giang
Diện tích:    19.000 m2
Năm thực hiện:    2020

Một số hình ảnh dự án

TẬP ĐOÀN VTQĐ VIETTEL
TẬP ĐOÀN VTQĐ VIETTEL
TẬP ĐOÀN VTQĐ VIETTEL
TẬP ĐOÀN VTQĐ VIETTEL

Mô tả:

Chủ đầu tư:    Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel
Nguồn vốn:    Việt Nam
Địa điểm:    KCN Việt Yên - TP Bắc Giang
Diện tích:    19.000 m2
Năm thực hiện:    2020