NHÀ MÁY LUXSHARE

Đang thi công

Dự án:  NHÀ MÁY LUXSHARE

 02 July, 2021Chi tiết dự án

Chủ đầu tư:    Công ty TNHH Luxshare - ICT
Nguồn vốn:    Việt Nam
Địa điểm:    KCN Quang Châu, TP Bắc Giang
Diện tích:    64.985 m2
Năm thực hiện:    2021

Một số hình ảnh dự án

NHÀ MÁY LUXSHARE
NHÀ MÁY LUXSHARE
NHÀ MÁY LUXSHARE
NHÀ MÁY LUXSHARE

Mô tả:

Chủ đầu tư:    Công ty TNHH Luxshare - ICT
Nguồn vốn:    Việt Nam
Địa điểm:    KCN Quang Châu, TP Bắc Giang
Diện tích:    64.985 m2
Năm thực hiện:    2021